Απεριόριστης χρήσης (Unlimited)

29,99 €/έτος
1 χρήστης

Αγόρασε Τώρα
Το προσωπικό πρόγραμμα περιλαμβάνει
 • Απεριόριστος χώρος αποθήκευσης κωδικών πρόσβασης
 • Απεριόριστες συσκευές + συγχρονισμός
 • Απεριόριστη, ασφαλής δημιουργία αντίγραφων ασφάλειας στο cloud
 • Απεριόριστη ασφαλής ανταλλαγή αρχείων
 • Σύνδεση μέσω δακτυλικού αποτυπώματος
 • Web app
 • Υποστήριξη 24/7

Οικογενειακό

59,99 €/έτος
5 χρήστες

Αγόρασε Τώρα
Το οικογενειακό πρόγραμμα περιλαμβάνει
 • Απεριόριστη αποθήκευση κωδικών πρόσβασης
 • Απεριόριστες συσκευές + συγχρονισμός
 • Απεριόριστη, ασφαλής δημιουργία αντίγραφων ασφάλειας στο cloud
 • Απεριόριστη ασφαλής κοινή χρήση αρχείων
 • Χώρος αποθήκευσης αρχείων 10GB
 • Σύνδεση μέσω δακτυλικού αποτυπώματος
 • Web app
 • Υποστήριξη 24/7

Επαγγελματικό

30€/έτος
Ανά χρήστη

Αγόρασε Τώρα
Το επαγγελματικό πρόγραμμα περιλαμβάνει
 • Κονσόλα Διαχειριστή
 • Απεριόριστες συσκευές
 • Αυτόματη εκχώρηση
 • Μηχανή & εφαρμογή πολιτικών
 • Εξουσιοδοτημένη Διοίκηση
 • Ενσωμάτωση AD και LDAP
 • Ενσωμάτωση SSO / SAML
 • Κοινόχρηστοι φάκελοι ομάδας
 • Παρακολούθηση και υποβολή αναφορών
 • Ενσωμάτωση τεχνολογίας BYOD (Φέρτε τη Δική σας Συσκευή)
 • Ασφαλής χώρος αποθήκευσης αρχείων*
 • Αποκλειστική ενσωμάτωση και εκπαίδευση*
 • *Διατίθεται ως πρόσθετο