Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης του Keeper Commander SDK & iOS SDK

Η Keeper Security, Inc. ("Keeper Security") παρέχει, εμπορεύεται και πωλεί το Keeper®, ένα πρόγραμμα λογισμικού ασφάλειας για φορητές και επιτραπέζιες συσκευές σε ιδιώτες, δήμους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και γενικά επιχειρήσεις. Οι παρόντες όροι καλύπτουν το κιτ ανάπτυξης λογισμικού Keeper Commander ("SDK") και iOS SDK (συλλογικά τα "SDK"), που παρέχει πρόσβαση σε διαχειριστές και προγραμματιστές IT από τη γραμμή εντολών (command-line) και διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών ("API") για πρόσβαση στο λογαριασμό Keeper και ενσωμάτωση σε εφαρμογές τρίτων. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση των SDK και API αποδέχεστε τους εν λόγω όρους χρήσης. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, η Keeper Security δεν θα σας χορηγήσει άδεια χρήσης του SDK ή API. Οι εν λόγω όροι χρήσης δεν μπορούν να εκχωρηθούν από εσάς σε κανέναν άλλο. Οι παρόντες όροι μπορούν να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Άδεια χρήσης Ανοιχτού Κώδικα

Τα SDK διατίθενται βάσει της άδειας χρήσης MIT.

Δικαιώματα χρήσης

Η Keeper Security είναι ιδιοκτήτης των SDK και API τα οποία σας παραχωρούνται σε μη αποκλειστική και μη περαιτέρω μεταβιβάσιμη βάση.  Τα SDK και API μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από έναν εγγεγραμμένο χρήστη-συνδρομητή λογαριασμού Keeper. Το λογισμικό Keeper, τα SDK και API αναφέρονται συλλογικά ως “Software.” Η Keeper Security μπορεί ενημερώσει το SDK ή API ανά πάσα στιγμή μέσω δημοσίευσης στη διεύθυνση https://keepersecurity.com.  Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να ακυρώσει τη χρήση του SDK ή API ανά πάσα στιγμή. Η Keeper Security μπορεί, κατά την κρίση της, να τερματίσει την άδεια χρήσής σας ανά πάσα στιγμή ή σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους.

Επιτρεπόμενο όριο ηλικίας χρήσης

Το λογισμικό είναι διαθέσιμο μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, το λογισμικό δεν είναι διαθέσιμο σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Με τη χρήση του Λογισμικού, δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών. Εάν δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις, δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό. Εάν χρησιμοποιείτε το Keeper υπό την ιδιότητά σας ως υπάλληλος στο πλαίσιο ενός διοικούμενου προγράμματος, θα πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση χρήσης του λογισμικού.

Μπορεί, κατά διαστήματα, να χρειαστεί να παρέχετε στο προσωπικό υποστήριξης της Keeper απομακρυσμένη πρόσβαση για να δει την οθόνη του υπολογιστή σας μόνο για το σκοπό της αντιμετώπισης ζητημάτων που προκύπτουν κατά την χρήση του λογισμικού σας. Η Keeper Security δεν θα έχει πρόσβαση στον κύριο κωδικό πρόσβασης ή τα δεδομένα σας. Δια του παρόντος παραιτείστε από οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από μια τέτοια πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά κάθε βλάβης ή ζημίας που προκλήθηκε από την Keeper Security ή το προσωπικό της.

Ευθύνες και Περιορισμοί

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμους σκοπούς και ως εκ τούτου, αποδέχεστε να μην κάνετε λανθασμένη χρήση αυτού. Κατά τη χρήση του Λογισμικού, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους γενικούς Όρους Χρήσης:

Να μη μεταφορτώσετε, αναρτήσετε, αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα ή μεταδώσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού, δούρειους ίππους, σκουλήκια, αρχεία ή προγράμματα που προορίζονται να διακόπτουν, καταστρέφουν, παραμορφώνουν ή περιορίζουν τη χρήση, την πρόσβαση ή τη λειτουργικότητα του λογισμικού.

Να μη μεταφορτώσετε, αναρτήσετε, αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα ή μεταδώσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό που είναι παράνομο, πορνογραφικού περιεχομένου, υβριστικό ή άσεμνο.

Να μη μεταφορτώσετε, αναρτήσετε, αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα ή μεταδώσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό το οποίο παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων.

Να μη γίνει "αποσυμπίληση", τροποποίηση, αλλαγή, παραβίαση, μετάφραση, αντιγραφή, διανομή, δέσμευση, εκχώρηση, μεταβίβαση, δημιουργία παράγωγων έργων, αξιοποίηση, υποθήκευση ή σπάσιμο οποιουδήποτε τμήματος του Λογισμικού που λειτουργεί σε συστήματα βάσης δεδομένων back-end της Keeper Security.

Να μην χρησιμοποιήσετε τα SDK και API για οποιαδήποτε εφαρμογή που αναπαράγει ή επιχειρεί να αντικαταστήσει την απαραίτητη εμπειρία χρήστη ή τη λειτουργικότητα του λογισμικού για ένα άλλο προϊόν ή υπηρεσία.

Να μην επιχειρήσετε να κρύψετε, αποκρύψετε ή καλύψετε την ταυτότητά σας, την ταυτότητά υπηρεσίας σας ή την ταυτότητα εφαρμογής του λογισμικού σας, κατά την αίτηση εξουσιοδότησης χρήσης των SDK ή API.

Αν δεν είστε εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής του λογισμικού, δεν μπορείτε να προβάλετε, αντιγράψετε, αναπαράγετε, εκχωρήσετε άδεια ή να διανείμετε το Λογισμικό, οποιοδήποτε συστατικό αυτού, οποιαδήποτε τεκμηρίωση που παρέχεται σε σχέση με το Λογισμικό, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά των ενημερωτικών δελτίων που σας διανέμονται από την Keeper Security σε σχέση με το Λογισμικό.

Η Keeper Security, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να αφαιρέσει το περιεχόμενο και να εμποδίσει την πρόσβαση των χρηστών σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που κρίνει ότι είναι παράνομο, απειλητικό, πορνογραφικό, υβριστικό, άσεμνο ή κατά παράβαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή των νομίμων δικαιωμάτων άλλου μέρους.

Λογισμικό και Υποστήριξη

Το παρεχόμενο λογισμικό αποτελεί αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας, καθώς και των τροποποιήσεων της από την Keeper Security Inc., καθώς και τυχόν οδηγιών, κανόνων και πολιτικών λειτουργίας που η Keeper Security Inc. μπορεί να καθιερώσει και να δημοσιεύσει κατά καιρούς (αυτοί οι όροι περιλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά την Πολιτική Απορρήτου της Keeper Security.

Πληροφορίες Πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων

Το Λογισμικό Keeper και οι πληροφορίες που περιέχει αποτελούν ιδιοκτησία της Keeper Security και προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή και διάδοση από το αμερικανικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διεθνών συμβάσεων και άλλων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως παράδειγμα και μόνο, και όχι περιοριστικά, το "Keeper", "Password Keeper", "Keeper DNA" και τα λογότυπα Keeper είναι σήματα κατατεθέντα της Keeper Security, σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες. Η επωνυμία Apple, το λογότυπο της Apple και η επωνυμία Mac είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc, καταχωρημένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. To App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. Το Google Play είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Το Amazon Web Services, και το λογότυπο "Powered by Amazon Web Services" είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Άλλο λογισμικό ή ονόματα υπηρεσιών ή τα λογότυπα που εμφανίζονται στο Λογισμικό είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Keeper Security, Inc. ή/και των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η απουσία ενός ονόματος λογισμικού ή υπηρεσίας ή λογότυπου από αυτή τη λίστα δεν συνιστά αποποίηση του εμπορικού σήματος Keeper Security ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν το όνομα ή το λογότυπο. Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επωνυμία Keeper και οι όροι χρήσης των λογότυπων και χρωμάτων του Keeper, βρίσκονται εδώ.

Το Keeper προστατεύεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ με αριθμούς 8,656,504, 9,294,476, 9,465,786, 8,868,932, και 8,738,934. Εκκρεμούν επιπλέον διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Λογισμικό και Υποστήριξη

Η Keeper Security μπορεί, κατά την κρίση της και χωρίς καμία υποχρέωση, να σας παρέχει υποστήριξη ή τροποποιήσεις στα SDK ή API. Η Keeper Security μπορεί να τροποποιήσει, να τερματίσει ή να διακόψει την εν λόγω υποστήριξη ανά πάσα στιγμή καθώς και τη διαθεσιμότητα ή τη συνέχιση των SDK ή API.

Τέλη και Πληρωμές

Η Keeper Security έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των SDK και API που διαθέτει. Τα SDK και API είναι δωρεάν και ανοιχτού κώδικα για εγγεγραμμένους χρήστες Keeper. Εάν, ωστόσο, η χρήση των SDK ή API είναι σημαντική σε όγκο ή απαιτεί ειδικές προσαρμογές για χρήση σε εμπορικές εφαρμογές για το λογαριασμό κάποιου χρήστη, η Keeper Security διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τέλη για το σκοπό αυτό.

Δικαίωμα απενεργοποίησης πρόσβασης.

Η Keeper Security, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να απενεργοποιήσει άμεσα την πρόσβασή σας στο Λογισμικό χωρίς επιστροφή ή προσφυγή, εάν πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει κάποιον από τους όρους χρήσης.

Συμμόρφωση με τους Νόμους και Παρακολούθηση

Υποχρεούστε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό σεβόμενοι την παρούσα συμφωνία. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε το παρόν λογισμικό ως μέσο ή με τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε τοπικό, πολιτειακό ή ομοσπονδιακό νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και της χώρας όπου το χρησιμοποιείτε.

Αποκατάσταση ζημιών

Δια του παρόντος συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Keeper Security, τους επιχειρηματικούς εταίρους της, τρίτους προμηθευτές, παρόχους, αδειοδότες, στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, διανομείς και αντιπροσώπους για τυχόν βλάβες, απώλειες, υποχρεώσεις, διακανονισμούς, και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων), σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που (i) προκύπτει από οποιαδήποτε υποτιθέμενη παραβίαση των εν λόγω όρων χρήσης, (ii) προκύπτει από το περιεχόμενο ή τις επιπτώσεις τυχόν μηνυμάτων που διανέμετε κατά τη χρήση του Λογισμικού ή (iii) με άλλο τρόπο προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση του λογισμικού. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Keeper Security έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση, όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό για παράνομους σκοπούς, κατά τρόπο παράνομο, ή/και με τρόπο που δεν συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης, και ότι οι εν λόγω ζημιές μπορεί να είναι, χωρίς περιορισμό, άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, κάλυψης, εμπιστοσύνης ή/και παρεπόμενες.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενό σας

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για να μεταφορτώσετε ή μεταδώσετε οποιονδήποτε κατάλογο επαφών, επικοινωνία ή περιεχομένου κάθε είδους που είναι παράνομοι, υπεξαιρεί ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους. Με την υποβολή ιδεών, εννοιών, εφευρέσεων, ή περιεχόμενου σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο ή τη χρήση τους σε σχέση με το Λογισμικό, συμφωνείτε ότι αυτή η υποβολή είναι μη εμπιστευτική για κάθε σκοπό. Αν κάνετε οποιαδήποτε τέτοια υποβολή, συμφωνείτε ότι δεν θα στείλετε ή θα μεταδώσετε στην Keeper Security ή σε οποιονδήποτε τρίτο που χρησιμοποιεί το Λογισμικό, οποιαδήποτε επικοινωνία ή περιεχόμενο που είναι παράνομο ή παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους. Εάν υποβάλετε επιχειρηματικές πληροφορίες, ιδέες, έννοιες ή εφευρέσεις ή περιεχόμενο στην Keeper Security μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμφωνείτε ότι αυτή η υποβολή είναι μη εμπιστευτική για όλους τους σκοπούς. Αν κάνετε οποιαδήποτε υποβολή στην Keeper Security ή αν υποβάλετε οποιαδήποτε επιχειρηματική πληροφορία, ιδέα, έννοια ή εφεύρεση στην Keeper Security μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χορηγείτε αυτόματα ή εγγυάστε ότι ο ιδιοκτήτης του εν λόγω περιεχομένου ή πνευματικής ιδιοκτησίας έχει παραχωρήσει ρητά στην Keeper Security μια μη-αποκλειστική, δωρεάν, διαρκή, αμετάκλητη, παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, να δημιουργεί παράγωγα έργα, να τροποποιεί, να δημοσιεύει, να επεξεργάζεται, να μεταφράζει, να διανέμει, να εκτελεί και να προβάλλει αυτό το περιεχόμενο με οποιοδήποτε τρόπο. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε υποβολή, σχετικά με τον πηγαίο κώδικα, στο αποθετήριο της Keeper Github, όπως προσθήκες ή βελτιώσεις των δυνατοτήτων με τη χρήση τou SDK ή ΑΡΙ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή/και δημοσιευθούν από την Keeper Security προς όφελος άλλων χρηστών Keeper.

Ανακοίνωση Ασφάλειας & Πολιτική Γνωστοποίησης

Keeper Security takes extensive measures to protect and safeguard its internal infrastructure, Software, intellectual property, stakeholders and its customers. In using the Software, you may provide information about yourself or your employer (such as name, contact information, or other registration information) to Keeper Security. Keeper Security may use this information and any technical information about your use of the Software to tailor its presentations to you, facilitate your movement through the Software or communicate separately with you. If you purchased the Software as a result of solicitation by a channel partner of Keeper Security, Keeper Security may share your information with the channel partner and the channel partner may share related information with Keeper Security. Keeper Security will not provide your contact information to companies you have not authorized for that purpose unless required by law.

Please read our Privacy Policy. If you are a security researcher or security expert, please be advised that any notifications made to Keeper Security by you, involving a purported security vulnerability of our Software and/or infrastructure will be investigated and acted upon swiftly for timely remediation. Keeper welcomes collaboration with security researchers on potential opportunities of responsible disclosure. Please contact us at security@keepersecurity.com.

Keeper welcomes input and feedback about its Software and systems from security researchers. The unauthorized access to Keeper Security's systems, Software and/or a user’s device which runs Keeper is against the law. Furthermore, the threat of maliciously disclosing or actual malicious disclosure of any purported weakness, security flaw or degradation of our Software or systems (which are proprietary and property of Keeper Security) will be treated as a breach and unauthorized access to Keeper systems.

Αν διαπιστώσουμε ότι φορέας ή άτομο επιχείρησε την αποσυμπίληση, να εισβάλει, διεισδύσει ή να παραβιάσει το λογισμικό μας, τις υποδομές ή/και τη συσκευή του χρήστη (γεγονός που θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια παραβίαση ή αδυναμίες σε ένα λειτουργικό σύστημα που δημιουργήθηκε από ή χρησιμοποιείται από έναν από τους στρατηγικούς μας συνεργάτες OEM - κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού), θα αναλάβουμε ταχέως δράση - είτε υπό μορφή αγωγής ή/και γνωστοποίησης προς τις κατάλληλες τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές νομικές αρχές.

Αποποίηση ευθυνών και Διορθωτικά μέτρα

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό Keeper με δική σας ευθύνη. Η Keeper Security δεν εγγυάται ότι το λογισμικό θα είναι αδιάλειπτο ή χωρίς σφάλματα και ούτε δίνει καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του λογισμικού. Το λογισμικό παρέχεται "ως έχει" και η Keeper Security αποποιείται κάθε εγγύησης, ρητής ή σιωπηρής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

Μοναδική και αποκλειστική σας αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη ή μη απόδοση του Λογισμικού, εκ μέρους της Keeper Security, θα είναι να κάνει εμπορικά λογικές προσπάθειες για την προσαρμογή ή επισκευή του παρεχόμενου λογισμικού. Η Keeper Security πραγματοποιεί τακτικά επιδιορθώσεις, βελτιώσεις και αναβαθμίσεις του λογισμικού της προς όφελος όλων των πελατών συνδρομής συμβολαίου.

Περιορισμός Ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΜΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Ή ΑΛΛΩΣ, Η KEEPER SECURITY Ή ΟΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΗΣ, ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΚΑΛΥΨΗΣ, ΠΙΣΤΗΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η KEEPER SECURITY ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η KEEPER SECURITY ΚΡΙΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ [ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΑΛΛΩΣ], Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ KEEPER SECURITY ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΜΕΙΟΝ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ Η KEEPER SECURITY ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (3 ΜΗΝΩΝ). ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΟΠΟΤΕ Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

Πρόσωπα Υποκείμενα σε Περιορισμούς, Εξαγωγή Λογισμικού ή Τεχνικών δεδομένων

Δια του παρόντος εγγυάστε ότι δεν είστε "Πρόσωπο Υποκείμενο σε Περιορισμούς". Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, είστε "Πρόσωπο Υποκείμενο σε Περιορισμούς" εάν εσείς ή κάποιο στέλεχος, διευθυντής, ή κύριος μέτοχος του φορέα για λογαριασμό του οποίου χρησιμοποιείτε το λογισμικό (1) είναι υπήκοος ή φορέας που υπόκειται στους νόμους της Κούβας, του Ιράν, του Σουδάν, της Συρίας, ή οποιασδήποτε άλλης χώρας με την οποία, πρόσωπα από τις ΗΠΑ, απαγορεύεται να προβαίνουν σε συναλλαγές, όπως μπορεί να καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ (2) έχει προσδιοριστεί ως Ειδικά Προσδιορισμένος Υπήκοος ή Φορέας κύριος ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ (3) περιλαμβάνεται στον κατάλογο Ανεπιθύμητων Προσώπων ή στον Κατάλογο Τρομοκρατών ή στον Κατάλογο Φορέων Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ (4) έχει εμπλακεί σε πυρηνικές, πυραυλικές, χημικές ή βιολογικές οπλικές δραστηριότητες στις οποίες πρόσωπα από τις ΗΠΑ δεν μπορούν να συνεισφέρουν χωρίς Άδεια της Κυβέρνησης των ΗΠΑ ή (5) ανήκει, ελέγχεται, ή ενεργεί για λογαριασμό ενός Προσώπου Υποκειμένου σε Περιορισμούς. Εάν γίνετε Πρόσωπο Υποκείμενο σε Περιορισμούς κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, υποχρεούστε να ενημερώσετε την Keeper Security εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και η Keeper Security θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως οποιεσδήποτε περαιτέρω υποχρεώσεις της προς εσάς και χωρίς περαιτέρω ευθύνη απέναντι σας, αλλά μετ' επιφυλάξεως παντός δικαιώματος σχετικά με τις εκκρεμείς σας υποχρεώσεις έναντι της Keeper Security.

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το λογισμικό με σκοπό την διεξαγωγή ή την διευκόλυνση οποιασδήποτε συναλλαγής με οποιοδήποτε Πρόσωπο Υποκείμενο σε Περιορισμούς, εξαιρουμένων των σκοπών για τους οποίους ενδεχομένως θα έχετε εξουσιοδοτηθεί ρητώς εκ των προτέρων γραπτώς από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε ή να εξάγετε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να επιτρέψετε την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή του Λογισμικού, ή οποιουδήποτε Λογισμικού που προκύπτει άμεσα από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών δεδομένων, κατά παράβαση των περιορισμών, των νόμων ή κανονισμών των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής χώρας.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους τρίτων

Αυτό το λογισμικό επιτρέπει στους χρήστες να συνδεθούν με δικτυακούς τόπους τρίτων που δεν ανήκουν στην Keeper Security. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται σε εσάς με στόχο την διευκόλυνσή σας και η Keeper Security δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Οιαδήποτε πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που δεν ανήκουν στην Keeper Security είναι ανεξάρτητη της Keeper Security η οποία δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτού. Επιπλέον, η παρουσία τέτοιων συνδέσμων στη ιστοσελίδα της Keeper Security δεν σημαίνει ότι υποστηρίζονται από την ίδια ή ότι αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων.

Δεν υπάρχουν τεκμαρτές θεωρήσεις

Σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε αναφορά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή λογισμικό τρίτων ή υπηρεσία μπορεί να ερμηνευθεί ως έγκριση ή υποστήριξη εκ μέρους της Keeper Security του εν λόγω τρίτου ή οποιουδήποτε λογισμικού ή υπηρεσίας που παρέχεται από τρίτους.

Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου της Keeper Security βρίσκεται στη διεύθυνση https://keepersecurity.com/el_GR/privacypolicy.html. Με τη χρήση του λογισμικού μας, αποδέχεστε και συμφωνείτε με όλους τους όρους, τις διατάξεις και τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου.

Εφαρμογή όλης της συμφωνίας

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των εν λόγω όρων χρήσης κριθεί ως ανεφάρμοστη ή άκυρη, η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να εξαλειφθεί ή να περιοριστεί στον ελάχιστο αναγκαίο βαθμό ώστε οι παρόντες όροι να παραμείνουν πλήρως σε ισχύ ως προς το αποτέλεσμα και εκτελεστοί.

Παραιτήσεις, Ακυρότητες, Τροποποιήσεις & amp; Γνωστοποιήσεις

Η Keeper Security και εσείς συμφωνείτε ότι οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν πλήρη και αποκλειστική δήλωση της αμοιβαίας κατανόησης των μερών, αντικαθιστά και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες γραπτές και προφορικές συμφωνίες, επικοινωνία και άλλες θεωρήσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των παρόντων όρων, και ότι όλες οι πράξεις παραίτησης και οι τροποποιήσεις πρέπει να γίνονται γραπτώς και να υπογράφονται και από τα δύο μέρη, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες. Καμία καθυστέρηση ή παράλειψη από τα δύο μέρη να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο βάσει των παρόντων όρων ή υφισταμένων κατά το νόμο ή στα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να θεωρηθεί ως αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή ένδικου μέσου. Η Keeper Security διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και θα δημοσιεύσει την πιο πρόσφατη έκδοση στο δικτυακό μας τόπο. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, υποχρεούστε να τηρείτε τους τροποποιημένους και αναθεωρημένους όρους χρήσης. Η Keeper Security διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην συσκευή σας ή μέσα από την εφαρμογή του λογισμικού Keeper για να σας ενημερώσει για σημαντικά γεγονότα ή σημαντικές αλλαγές που σχετίζονται με το λογαριασμό σας.

Μη δημιουργία αντιπροσωπείας

Ουδεμία αντιπροσωπεία, συνεργασία, κοινοπραξία, ή θέση απασχόλησης δημιουργείται ως αποτέλεσμα της χρήσης του Keeper. Δεν εξουσιοδοτείστε επουδενί να δεσμεύσετε την Keeper Security σε τέτοιου είδους σχέση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο, Τόπος Διεξαγωγής & Δικαιοδοσία

Η συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας του Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δικαιοδοσία για τυχόν νομικές ενέργειες σε σχέση με τη συμφωνία έχει η σχετική πολιτεία ή τα ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στο Chicago, Cook County, Illinois.

Πρόσθετες πληροφορίες

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού Keeper ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλ. διεύθυνση support@keepersecurity.com ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: CRM Management, Keeper Security, Inc., 850 W. Jackson Blvd, Suite 500, Chicago, IL 60607.