close

Wytyczne dotyczące marki

Doceniamy Twoje zainteresowanie aplikacją Keeper. Jeśli chcesz użyć naszych logo, czcionek, zrzutów ekranu i kolorów w swoich materiałach prasowych, skorzystaj z poniższych zasobów marki.

Logo

Plik zip z logo Keeper zawiera wersję pełnokolorową, w skali szarości i z odwróconymi kolorami dla ciemnych teł. Użyj podanych wersji RGB dla Internetu i CMYK dla wersji drukowanej.

 • Keeper
 • KeeperChat
 • KeeperFill
 • BreachWatch
 • SSO Connect
 • Keeper Commander
 • Keeper DNA

Typografia

Barlow to oficjalna czcionka Keeper. W składzie tekstu lub nazwie „Keeper” litera „K” jest zawsze wielką literą.

 • Aa
  Light
 • Aa
  Normal
 • Aa
  Medium
 • Aa
  SemiBold

Kolory marki

Prosimy używać oficjalnych kolorów marki Keeper, które przedstawiono poniżej.

 • Cool Gray 1CP
  #F0F0F0
 • Cool Gray 4CP
  #888888
 • True Black
  #000000
 • 2727 C
  #1B78E0
 • 109 C
  #FFC700
 • 110 C
  #E6B300
 • 360 C
  #6BC83C
 • 715 C
  #EF8131

Znaki handlowe

Następujące loga i nazwy są chronionymi znakami handlowymi w świetle prawa Stanów Zjednoczonych („Keeper Marks”). Prosimy zatem, aby przy pierwszym użyciu danego określenia w tekście oznaczano je literą „R” w indeksie górnym, na przykład KeeperChat®, Keeper®, Password Keeper®, Keeper DNA® itp. @Keeper (logo) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) nr 3,719,919 Keeper® (nazwa) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) nr 3,965,190 Password Keeper® (plainword) is protected by U.S. Trademark Registration No. 3,995,241 and KeeperChat® (plainword) is protected by U.S. Trademark Registration No. 5,439,068.

Warunki użytkowania

Korzystając z marek Keeper, zaświadczasz, że marki Keeper oraz treść niniejszych wytycznych dot. marek są wyłączną własnością firmy Keeper Security, Inc. ("Keeper Security"). Marki Keeper są chronione przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych, prawo handlowe, umowy międzynarodowe i inne prawa dotyczące własności intelektualnej. Przykładowo, ale nie ograniczając się do wymienionych, nazwy „Keeper”, „Password Keeper”, „Keeper DNA”, „KeeperChat” oraz loga aplikacji Keeper są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Keeper Security w świetle prawa Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Inne nazwy Oprogramowania lub usług oraz loga wykorzystane w Oprogramowaniu są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Keeper Security lub ich właścicieli. Niewymienienie nazwy Oprogramowania lub usługi albo loga w tej adnotacji nie oznacza, że firma Keeper Security zrzeka się praw do znaku towarowego bądź innych praw dotyczących własności intelektualnej obejmujących daną nazwę lub logo. Ponadto marki Keeper są publikowane w aktualnej postaci i mogą od czasu do czasu ulegać uaktualnieniom bądź zmianom wedle uznania firmy Keeper Security. Firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do anulowania i/lub zmiany warunków korzystania z dowolnych elementów marki Keeper i związanych z nią treści, przedłożonych w niniejszych wytycznych, w dowolnej chwili. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z marki Keeper bądź wytycznych dot. marki, skontaktuj się z nami.