close

Wytyczne dotyczące marki

Doceniamy Twoje zainteresowanie aplikacją Keeper. Jeśli chcesz użyć naszych logo, czcionek, zrzutów ekranu i kolorów w swoich materiałach prasowych, skorzystaj z poniższych zasobów marki.

Logo

Plik zip z logo Keeper zawiera wersję pełnokolorową, w skali szarości i z odwróconymi kolorami dla ciemnych teł. Użyj podanych wersji RGB dla Internetu i CMYK dla wersji drukowanej.

 • Keeper
 • KeeperChat
 • KeeperFill
 • BreachWatch
 • SSO Connect
 • Keeper Commander
 • Keeper DNA

Typografia

Barlow to oficjalna czcionka Keeper. W składzie tekstu lub nazwie „Keeper” litera „K” jest zawsze wielką literą.

 • Aa
  Light
 • Aa
  Normal
 • Aa
  Medium
 • Aa
  SemiBold

Kolory marki

Prosimy używać oficjalnych kolorów marki Keeper, które przedstawiono poniżej.

 • Cool Gray 1CP
  #F0F0F0
 • Cool Gray 4CP
  #888888
 • True Black
  #000000
 • 2727 C
  #1B78E0
 • 109 C
  #FFC700
 • 110 C
  #E6B300
 • 360 C
  #6BC83C
 • 715 C
  #EF8131

Znaki handlowe

Następujące loga i nazwy są chronionymi znakami handlowymi w świetle prawa Stanów Zjednoczonych („Keeper Marks”). Prosimy zatem, aby przy pierwszym użyciu danego określenia w tekście oznaczano je literą „R” w indeksie górnym, na przykład KeeperChat®, Keeper®, Password Keeper®, Keeper DNA®, BreachWatch® itp. @Keeper (logo) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) nr 3,719,919 Keeper® (nazwa) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) nr 3,965,190 Password Keeper® (nazwa) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) o nr 3,995,241, KeeperChat® (nazwa) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) o nr 5,439,068, a BreachWatch® (nazwa) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) o nr 5,743,954.

Warunki użytkowania

Korzystając z marek Keeper, zaświadczasz, że marki Keeper oraz treść niniejszych wytycznych dot. marek są wyłączną własnością firmy Keeper Security, Inc. ("Keeper Security"). Marki Keeper są chronione przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych, prawo handlowe, umowy międzynarodowe i inne prawa dotyczące własności intelektualnej. Przykładowo, ale nie ograniczając się do wymienionych, nazwy „Keeper”, „Password Keeper”, „Keeper DNA”, „KeeperChat”, „BreachWatch” oraz loga aplikacji Keeper są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Keeper Security w świetle prawa Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Inne nazwy Oprogramowania lub usług oraz loga wykorzystane w Oprogramowaniu są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Keeper Security lub ich właścicieli. Niewymienienie nazwy Oprogramowania lub usługi albo loga w tej adnotacji nie oznacza, że firma Keeper Security zrzeka się praw do znaku towarowego bądź innych praw dotyczących własności intelektualnej obejmujących daną nazwę lub logo. Ponadto marki Keeper są publikowane w aktualnej postaci i mogą od czasu do czasu ulegać uaktualnieniom bądź zmianom wedle uznania firmy Keeper Security. Firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do anulowania i/lub zmiany warunków korzystania z dowolnych elementów marki Keeper i związanych z nią treści, przedłożonych w niniejszych wytycznych, w dowolnej chwili. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z marki Keeper bądź wytycznych dot. marki, skontaktuj się z nami.