Condiții de utilizare

Condiții de utilizare Keeper Commander SDK și iOS SDK

Keeper Security, Inc. („Keeper Security”) furnizează, promovează și comercializează Keeper®, un program software de securitate pentru platforme mobile și desktop pentru utilizatori individuali, municipalități, instituții de învățământ, instituții financiare și societăți comerciale. Aceste condiții acoperă kitul de dezvoltare software („SDK”) Keeper Commander și iOS SDK (numite împreună „kituri SDK”), care oferă administratorilor și dezvoltatorilor IT acces la nivel de linie de comandă și la nivel de interfață de programare a aplicațiilor („API”) la contul lor Keeper, precum și integrare cu aplicații externe. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste „Condiții de utilizare”. Prin utilizarea seturilor SDK și interfețelor API vă exprimați acordul față de aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu vreuna dintre aceste condiții, Keeper Security nu vă acordă licența de utilizare a seturilor SDK și interfețelor API. Aceste condiții de utilizare nu sunt transferabile de către dvs. altei persoane. Aceste condiții pot fi modificate în orice moment fără o înștiințare prealabilă.

Licența de tip sursă deschisă

Kiturile SDK sunt lansate sub licență MIT.

Dreptul de utilizare

Keeper Security este proprietarul kiturilor SDK și interfețelor API care vă sunt licențiate în mod neexclusiv și nesublicențiabil.  Kiturile SDK și interfețele API pot fi utilizate numai de către deținătorul unui cont Keeper. Ne vom referi în continuare la aplicația Keeper, kiturile SDK și interfețele API cu denumirea colectivă de „aplicații software”. Keeper Security poate actualiza kiturile SDK sau interfețele API în orice moment prin publicare la adresa https://keepersecurity.com.  Oricare dintre părți poate utiliza sau înceta utilizarea kiturilor SDK și a interfețelor API în orice moment. Keeper Security își rezervă dreptul de a vă retrage licența în orice moment sau dacă încălcați oricare dintre aceste condiții de utilizare.

Vârsta minimă pentru utilizare

Aplicațiile software sunt disponibile numai pentru persoanele care au dreptul legal de a încheia un contract. Fără a aduce atingere celor de mai sus, aplicațiile software nu sunt disponibile persoanelor sub vârsta de 18 ani. Prin utilizarea aplicațiilor software, declarați că aveți peste 18 ani. Dacă nu vă încadrați în această limită, nu vi se permite să utilizați aplicațiile software. Dacă utilizați Keeper în calitate de angajat într-un program administrat, trebuie să dețineți permisiunea corespunzătoare pentru utilizarea aplicațiilor software din partea administratorului.

Periodic, poate fi necesar să acordați personalului de asistență Keeper acces de la distanță la ecranul computerului dvs. exclusiv în scopul soluționării problemelor pe care le puteți întâmpina la utilizarea aplicațiilor software. Keeper Security nu va avea acces la parola dvs. principală sau la datele dvs. Sunteți de acord să renunțați la orice revendicare de daune în urma oricăror probleme ce pot fi provocate de astfel de acces, inclusiv, dar fără limitare la, orice distrugere sau daună cauzată de Keeper Security sau personalul său.

Responsabilități și restricții

Aplicațiile software pot fi utilizate numai în scopuri legale și, în consecință, vă angajați să nu le utilizați într-un mod abuziv. la utilizarea aplicațiilor software, vă angajați să respectați Condițiile de utilizare generale:

Nu încărcați, publicați, transmiteți prin e-mail sau prin altă modalitate niciun material care conține viruși software, software-spion de tipul „cal troian”, viermi informatici, fișiere sau programe al căror scop este întreruperea, distrugerea, subminarea sau limitarea utilizării, accesului sau funcționalității aplicațiilor software.

Nu încărcați, publicați, transmiteți prin e-mail sau prin altă modalitate niciun material ilegal, pornografic, abuziv sau obscen.

Nu încărcați, publicați, transmiteți prin e-mail sau prin altă modalitate niciun material care încalcă dreptul la viață privată sau drepturile asupra proprietății intelectuale ale altor entități.

Nu aplicați „ingineria inversă”, nu schimbați, modificați, traduceți, copiați, distribuiți, oferiți, cesionați, transferați, creați produse derivate, exploatați, obstrucționați sau piratați nicio parte a aplicațiilor software gestionate de sistemele principale Keeper Security.

Nu utilizați kiturile SDK și interfețele API pentru nicio aplicație care imită sau încearcă să înlocuiască aspectele esențiale ale experienței de utilizare sau ale funcționalității aplicațiilor software pentru alte produse sau servicii.

Nu încercați să ascundeți sau să mascați propria identitate, identitatea serviciului dvs. sau identitatea aplicației dvs. software atunci când solicitați autorizarea pentru utilizarea kiturilor SDK sau a interfețelor API.

Cu excepția cazului în care sunteți distribuitor autorizat al aplicațiilor software, vi se interzice să afișați, copiați, reproduceți, licențiați sau distribuiți aplicațiile software, orice componente ale acestora, orice documentație furnizată în legătură cu aplicațiile software și orice conținut precum buletinele informative pe care vi le transmite Keeper Security în legătură cu aplicațiile software, dar fără limitare la acestea.

Keeper Security își rezervă dreptul exclusiv de a elimina materiale și de a bloca accesul utilizatorului la orice materiale pe care le consideră a fi ilegale, amenințătoare, pornografice, abuzive, obscene sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altor părți.

Aplicațiile software și asistența

Aplicațiile software furnizate sunt supuse prevederilor acestui acord, cu toate modificările aduse de către Keeper Security Inc., și oricăror îndrumări, reguli sau politici de utilizare stabilite și publicate de Keeper Security Inc. periodic (aceste condiții incluzând, printre altele, Politica de confidențialitate Keeper Security Inc.)

Informații privind drepturile de autor, brevetele și mărcile comerciale

Aplicațiile software Keeper împreună cu informațiile pe care le conțin sunt proprietatea companiei Keeper Security și sunt protejate împotriva copierii și distribuirii neautorizate de către legislația Statelor Unite privind drepturile de autor și mărcile comerciale, de convențiile internaționale și alte legi privind proprietatea intelectuală. În scop exclusiv ilustrativ și fără a se limita la următoarele, „Keeper”, „Password Keeper”, „Keeper DNA” și siglele Keeper sunt mărci comerciale înregistrate ale companiei Keeper Security, în condițiile legislației aplicabile a Statelor Unite și/sau a altor state. Apple, sigla Apple și Mac sunt mărci comerciale ale companiei Apple Inc., înregistrate în SUA și alte state. App Store este o marcă de serviciu a companiei Apple Inc. Google Play este o marcă comercială a companiei Google Inc. Amazon Web Services și sigla „Powered by Amazon Web Services” sunt mărci comerciale ale companiei Amazon.com, Inc. sau ale filialelor sale din SUA și/sau alte state. Alte componente software, denumiri de servicii sau sigle ce apar în cadrul aplicațiilor software sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiei Keeper Security și/sau ale deținătorilor corespunzători. Absența unei componente software, a denumirii unui serviciu sau a unei sigle din această listă nu reprezintă o renunțare din partea companiei Keeper Security la respectiva marcă comercială sau la alte drepturi de proprietate intelectuală legate de acel nume sau acea siglă. Îndrumările și condițiile de utilizare cu privire la mărcile, siglele și culorile Keeper se găsesc aici.

Keeper este protejat de numerele de brevet SUA 8.656.504, 8.868.932, 8.738.934, 9.294.476, și 9.465.786. Brevete suplimentare în așteptare.

Aplicațiile software și asistența

La libera alegere și fără nicio obligație, Keeper Security vă poate oferi asistență sau modificări ale kiturilor SDK și interfețelor API. Keeper Security își rezervă dreptul de a modifica, anula sau întrerupe această asistență în orice moment, inclusiv disponibilitatea sau continuitatea kiturilor SDK și interfețelor API.

Taxe și plăți

Keeper Security face continuu investiții substanțiale în kiturile SDK și interfețele API. Kiturile SDK și interfețele API sunt oferite gratuit și sub formă de sursă deschisă pentru utilizatorii Keeper înregistrați. Cu toate acestea, dacă utilizarea kiturilor SDK sau a interfețelor API este substanțială ca volum sau necesită anumite personalizări pentru utilizare în aplicații comerciale pentru contul unui utilizator, Keeper Security își rezervă dreptul de a aplica taxe în acest scop.

Dreptul de a dezactiva accesul

Keeper Security își rezervă dreptul exclusiv de a vă dezactiva accesul la aplicațiile software, fără o rambursare și fără drept de regres, dacă se consideră că ați încălcat oricare dintre condițiile de utilizare.

Respectarea legilor și monitorizarea

Vă obligați să utilizați aplicațiile software exclusiv în conformitate cu prevederile prezentului acord. Vă angajați să nu utilizați aplicațiile software ca mijloc sau într-un mod care încalcă legislația locală, statală sau federală a Statelor Unite, precum și cea din țara în care utilizați aplicațiile software.

Despăgubiri

Sunteți de acord să protejați, despăgubiți și exonerați de răspundere compania Keeper Security, partenerii săi de afaceri, furnizorii terță parte de bunuri și servicii, furnizorii licențelor, funcționarii, directorii, angajații, distribuitorii și agenții săi împotriva oricăror daune, pierderi, responsabilități, plăți și cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la cheltuieli și onorarii pentru avocați) în legătură cu orice revendicare sau acțiune care (i) izvorăște dintr-o presupusă încălcare a prezentului acord, (ii) izvorăște din conținutul sau efectele oricăror mesaje pe care le distribuiți folosind aplicațiilor software sau (iii) izvorăște din sau este legată de utilizarea aplicațiilor software de către dvs. În plus, luați la cunoștință și sunteți acord cu faptul că Keeper Security are dreptul de a solicita daune în cazul în care utilizați aplicațiile software în scopuri ilegale și/sau într-un mod care contravine prevederilor prezentului acord și că astfel de daune pot include, fără limitare la acestea, daune directe, indirecte, speciale, tangențiale, de reparație, pentru nesatisfacerea așteptărilor și/sau secundare.

Drepturile de proprietate intelectuală în materialele dvs.

Vă obligați să nu utilizați aplicațiile software pentru a încărca sau transmite niciun fel de liste de persoane și date de contact, comunicări sau materiale de orice fel care reprezintă o nerespectare, o însușire necuvenită sau o încălcare a oricăror drepturi ale oricărei părți. Consimțiți asupra faptului că toate ideile, conceptele, invențiile sau materialele pe care le trimiteți pe acest site web sau pe care le utilizați în legătură cu aplicațiile software sunt neconfidențiale, indiferent de scop. Dacă trimiteți astfel de elemente, vă angajați să nu trimiteți sau transmiteți către Keeper Security sau orice altă terță parte prin intermediul aplicațiilor software niciun fel de comunicări sau materiale care reprezintă o încălcare sau nerespectare a oricăror drepturi ale oricărei părți. Dacă trimiteți informații, idei, concepte sau invenții de natură comercială către Keeper Security prin e-mail, consimțiți asupra faptului că acestea sunt neconfidențiale, indiferent de scop. Dacă trimiteți date sau materiale către Keeper Security sau dacă trimiteți informații, idei, concepte sau invenții de natură comercială către Keeper Security, garantați automat că proprietarul acelui conținut sau acelei proprietăți intelectuale a acordat în mod expres companiei Keeper Security dreptul neexclusiv, fără obligația de a plăti redevențe, permanent, irevocabil și valabil la nivel global de a utiliza, reproduce, crea produse derivate, modifica, publica, edita, traduce, distribui, prezenta și afișa respectivul conținut în orice modalitate. În consecință, orice cod sursă trimis către arhiva Keeper Github, precum pluginuri sau îmbunătățiri de funcții ce utilizează kiturile SDK asu interfețele API, vor putea fi utilizate și/sau publicate de Keeper Security în beneficiul altor utilizatori Keeper.

Notificare privind securitatea și Declarația privind securitatea

Keeper Security takes extensive measures to protect and safeguard its internal infrastructure, Software, intellectual property, stakeholders and its customers. In using the Software, you may provide information about yourself or your employer (such as name, contact information, or other registration information) to Keeper Security. Keeper Security may use this information and any technical information about your use of the Software to tailor its presentations to you, facilitate your movement through the Software or communicate separately with you. If you purchased the Software as a result of solicitation by a channel partner of Keeper Security, Keeper Security may share your information with the channel partner and the channel partner may share related information with Keeper Security. Keeper Security will not provide your contact information to companies you have not authorized for that purpose unless required by law.

Please read our Privacy Policy. If you are a security researcher or security expert, please be advised that any notifications made to Keeper Security by you, involving a purported security vulnerability of our Software and/or infrastructure will be investigated and acted upon swiftly for timely remediation. Keeper welcomes collaboration with security researchers on potential opportunities of responsible disclosure. Please contact us at security@keepersecurity.com.

Keeper welcomes input and feedback about its Software and systems from security researchers. The unauthorized access to Keeper Security's systems, Software and/or a user’s device which runs Keeper is against the law. Furthermore, the threat of maliciously disclosing or actual malicious disclosure of any purported weakness, security flaw or degradation of our Software or systems (which are proprietary and property of Keeper Security) will be treated as a breach and unauthorized access to Keeper systems.

Dacă constatăm că o entitate sau persoană a încercat să aplice ingineria inversă, să se infiltreze în sau să acceseze abuziv aplicațiile noastră software, infrastructura noastră și/sau dispozitivul unui utilizator (care poate include o breșă sau vulnerabilitate dintr-un sistem de operare creat sau utilizat de unul dintre partenerii noștri OEM strategici), vom lua măsuri imediate, prin acțiune în justiție și/sau denunț către organele locale, statale și federale responsabile cu aplicarea legii.

Limitele garanției și Reparațiile

Sunteți de acord să utilizați Keeper pe propria răspundere. Keeper Security nu garantează faptul că serviciile Keeper vor funcționa neîntrerupt sau fără erori și nici nu garantează rezultatele care pot fi obținute prin utilizarea acesteia. Aplicațiile software sunt furnizate „ca atare”, iar Keeper Security nu oferă niciun fel de garanții, explicite sau implicite, printre care se numără, fără limitare la acestea, garanții implicite de vandabilitate, utilitate pentru un anumit scop sau de neîncălcare.

Singura și unica reparație la care veți avea dreptul pentru orice fel de defecțiune sau nefuncționare corespunzătoare a aplicațiilor software este depunerea de către Keeper Security a eforturilor rezonabile din punct de vedere comercial de a remedia sau repara aplicațiile software. Keeper Security execută în mod periodic ajustări, îmbunătățiri și actualizări ale aplicațiilor software în beneficiul tuturor clienților care dețin abonamente cu plată.

Limitele responsabilității

ÎN MĂSURA MAXIM PERMISĂ DE LEGISLAȚIE ȘI ÎN BAZA NICIUNUI TEMEI JURIDIC, KEEPER SECURITY ȘI ORICARE DINTRE FURNIZORII SĂI DE SERVICII, PARTENERII DE AFACERI, FURNIZORII DE INFORMAȚII, FURNIZORII DE SERVICII DE PLĂȚI, FURNIZORII DE LICENȚE, FUNCȚIONARII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, DISTRIBUITORII SAU AGENȚII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI CONTRACTUAL, DELICTUAL SAU ÎN ORICE ALT MOD PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE FINANCIARE, FIE ACESTEA DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, TANGENȚIALE, DE REPARAȚIE, PENTRU NESATISFACEREA AȘTEPTĂRILOR SAU DE CONSECINȚĂ, CHIAR ȘI ÎN CAZUL ÎN CARE COMPANIA KEEPER SECURITY A FOST INFORMATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE ȘI PENTRU NICIO REVENDICARE A NICIUNEI ALTE PĂRȚI.

ÎN CAZUL ÎN CARE, FĂRĂ A ADUCE ATINGERE CELOR DE MAI SUS, COMPANIA KEEPER SECURITY SE FACE RĂSPUNZĂTOARE FAȚĂ DE DVS. PENTRU DAUNE, INDIFERENT DE CAUZE, ȘI INDIFERENT DE FORMA DE ACȚIUNE [CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), RESPONSABILITATE PENTRU SOFTWARE SAU DE ALTĂ NATURĂ], RĂSPUNDEREA TOTALĂ MAXIMĂ A COMPANIEI KEEPER SECURITY FAȚĂ DE DVS. CE DECURGE DIN PREZENTUL ACORD VA FI LIMITATĂ LA SUMA PE CARE AȚI PLĂTIT-O PENTRU APLICAȚIILE SOFTWARE ÎN PERIOADA DE TREI (3) LUNI PREMERGĂTOARE ÎNREGISTRĂRII REVENDICĂRII CORESPUNZĂTOARE, DIN CARE SE SCAD ORICE DAUNE PLĂTITE DE KEEPER SECURITY CĂTRE DVS. ÎN ACEA PERIOADĂ DE TREI (3) LUNI. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR TANGENȚIALE SAU DE CONSECINȚĂ. PRIN URMARE, ESTE POSIBIL CA ACESTE LIMITĂRI SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

Persoanele supuse restricțiilor, Exportul de software sau date tehnice

Prin prezentul acord declarați că nu sunteți o „persoană supusă restricțiilor”. În sensul prezentului acord, sunteți o „persoană supusă restricțiilor” dacă dvs. sau un funcționar, un director sau un acționar majoritar al entității în numele căreia utilizați aplicațiile software sunteți (1) cetățean al sau o entitate care există în conformitate cu legislația statului Cuba, Iran, Sudan, Siria sau orice alt stat cu care cetățenilor SUA le este interzis să efectueze tranzacții, conform hotărârilor periodice ale Departamentului Trezoreriei SUA; (2) identificat ca „Cetățean cu statut special” sau instituție suspectată de spălare de bani de către Departamentul Trezoreriei SUA; (3) inclus în „Lista persoanelor interzise”, în „Lista teroriștilor” sau „Lista entităților interzise” de către Departamentul de Comerț SUA; (4) implicat în activități legate de armament nuclear, balistic, chimic sau biologic la care cetățenii SUA nu pot contribui fără o autorizație din partea guvernului SUA sau (5) dacă aparțineți, sunteți controlat de sau acționați în numele unei persoane supuse restricțiilor. Dacă deveniți „persoană supusă restricțiilor” pe parcursul valabilității prezentului acord, vă obligați să aduceți acest lucru la cunoștința companiei Keeper Security în termen de douăzeci și patru (24) de ore, iar Keeper Security va avea dreptul de a întrerupe orice obligații față de dvs., cu efect imediat și fără alte responsabilități față de dvs., dar fără a afecta eventualele obligații de care nu v-ați achitat față de Keeper Security.

Vă angajați să nu utilizați aplicațiile software în scopul efectuării sau intermedierii niciunei tranzacții cu o persoană supusă restricțiilor, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres de către guvernul SUA în formă scrisă. Nu aveți dreptul de a scoate sau exporta din SUA sau de a permite exportarea sau reexportarea aplicațiilor software sau a vreunei componente software derivate direct din acestea, precum datele tehnice, în condiții care încalcă orice restricții, legi sau reglementări ale Statelor Unite sau ale altor state corespunzătoare.

Linkurile către site-uri web externe

Aceste aplicații software permit utilizatorilor să acceseze linkuri către site-uri web externe, care nu aparțin companiei Keeper Security. Aceste linkuri vă sunt oferite ca o utilitate suplimentară, iar Keeper Security nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul site-urilor web la care duc aceste linkuri. Orice site web care nu aparține companiei Keeper Security accesat de pe acest site web este independent față de Keeper Security, iar Keeper Security nu deține controlul asupra conținutului acelui site web. În plus, un link către un site web care nu aparține companiei Keeper Security nu presupune faptul că Keeper Security susține conținutul sau utilizarea acelui site web sau că acceptă vreo responsabilitate pentru acestea.

Aprobarea tacită

În niciun caz, nicio menționare a unei terțe părți sau a unui software sau serviciu al unei terțe părți nu poate fi interpretată ca o aprobare sau susținere din partea companiei Keeper Security față de acea terță parte sau față de orice software sau serviciu furnizat de o terță parte.

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate Keeper Security se află la https://keepersecurity.com/ro_RO/privacypolicy.html. Prin utilizarea aplicațiilor noastre software, vă exprimați acordul față de toate condițiile și prevederile politicii de confidențialitate.

Integralitatea acordului

Dacă o anumită prevedere a prezentului acord este calificată drept inaplicabilă sau nevalidă, acea prevedere va fi eliminată sau limitată în măsura minim necesară pentru ca prezentul acord să își păstreze pe deplin validitatea și efectul.

Derogările, divizibilitatea, modificările și notificările

Keeper Security și dvs. consimțiți asupra faptului că prezentul acord reprezintă declarația completă și exclusivă privind înțelegerea reciprocă dintre părți, înlocuiește și anulează toate acordurile, comunicările și alte înțelegeri anterioare exprimate în scris sau oral, legate de obiectul prezentului acord și că toate derogările și modificările trebuie să fie în formă scrisă și semnate de ambele părți, cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezentul acord. Nicio întârziere sau omisiune a vreuneia dintre părți în exercitarea unui drept sau a unei soluții juridice în condițiile prezentului acord, ale legii sau echității nu va fi considerată o renunțare la aceste drepturi sau soluții juridice. Keeper Security își rezervă dreptul de a modifica prezentul acord în orice moment și va publica cea mai nouă versiune pe site-ul său web. Continuarea utilizării aplicațiilor software de către dvs. reprezintă acceptarea din partea dvs. a condițiilor de utilizare revizuite și modificate. Keeper Security își rezervă dreptul de a vă contacta prin e-mail la nivelul dispozitivului sau în cadrul aplicațiilor software Keeper pentru a vă informa cu privire la evenimente sau modificări importante legate de contul dvs.

Relația de reprezentare

Utilizarea aplicațiilor Keeper de către dvs. nu creează niciun fel de relație de reprezentare legală, de parteneriat sau angajare. Nu dețineți niciun fel de autoritate de a impune obligații de orice natură companiei Keeper Security, în nicio privință.

Legislația aplicabilă, competența materială și teritorială

Legislația aplicabilă prezentului acord este legislația statului Illinois din Statele Unite ale Americii. Competența materială și teritorială în legătură cu prezentul acord este deținută de tribunalele statale și federale din Chicago, Illinois, districtul Cook.

Informații suplimentare

Dacă aveți întrebări legate de utilizarea aplicațiilor software Keeper sau aceste Condiții de utilizare, vă rugăm să ne contactați la support@keepersecurity.com sau prin corespondență poștală la adresa: CRM Management, Keeper Security, Inc., 850 W. Jackson Blvd, Suite 500, Chicago, IL 60607, S.U.A.