Neobmedzené

29,99 EUR/rok
1 používateľ

Kúpiť teraz
Individuálny plán obsahuje
 • Neobmedzené úložisko hesiel
 • Neobmedzený počet zariadení + synchronizácia
 • Neobmedzené a zabezpečené cloudové zálohy
 • Neobmedzené a zabezpečené zdieľanie záznamov
 • Prihlásenie odtlačkom prsta
 • Webová aplikácia
 • Podpora nonstop

Rodina

59,99 EUR/rok
5 používatelia

Kúpiť teraz
Rodinný plán obsahuje
 • Neobmedzené úložisko hesiel
 • Neobmedzený počet zariadení + synchronizácia
 • Neobmedzené a zabezpečené cloudové zálohy
 • Neobmedzené a zabezpečené zdieľanie záznamov
 • 10 GB bezpečné úložisko súborov
 • Prihlásenie odtlačkom prsta
 • Webová aplikácia
 • Podpora nonstop

Biznis

30EUR/rok
Na používateľa

Kúpiť teraz
Biznis plán obsahuje
 • Konzola správcu
 • Neobmedzené množstvo zariadení
 • Automatické udeľovanie práv používateľom
 • Systém správy a dodržiavania pravidiel
 • Poverené správcovstvo
 • Integrácia s AD + LDAP
 • Integrácia SSO/SAML
 • Zdieľané tímové priečinky
 • Vykonávanie auditov a hlásení
 • Integrácia s vlastnými zariadeniami zamestnancov
 • Bezpečné úložisko súborov*
 • Prispôsobené prijímanie a školenia používateľov*
 • *Dostupné ako doplnok