Znižovanie kybernetických hrozieb vo vašej organizácii.

V roku 2014 sa na celom svete vyskytlo takmer 80 000 incidentov ohľadne elektronickej bezpečnosti a bolo nahlásených viac ako 2 100 narušení bezpečnosti údajov. Svedčí to o tom, že v dnešnom svete čelia elektronickým rizikám všetky organizácie. Proaktívne riešenie elektronických hrozieb je dôležité pre všetky spoločnosti každej veľkosti, keďže je pre ne nevyhnutné znížiť náchylnosť na elektronické útoky. Táto oficiálna správa poskytuje informácie o tom, ako môžu spoločnosti spravovať svoje údaje a minimalizovať elektronické riziká.

Dokončite tento formulár a získajte oficiálnu správu