clear

14-dniowa wersja próbna Keeper Enterprise

Jesteś użytkownikiem indywidualnym? Załóż konto

Podaj imię.
Podaj nazwisko.
Wprowadź aktywny adres e-mail.
Podaj liczbę pracowników.
Wprowadź aktywny numer telefonu.
Wpisz kod pocztowy.
Podaj nazwę firmy.

Twoje konto Keeper oraz dane będą przechowywane w centrum danych w UE (w Dublinie)

Narzędzia dla deweloperów

Niezawodne funkcje oferowane prze Keeper zapewniają deweloperom i administratorom IT sprawne sposoby zautomatyzowania i zintegrowania zarządzania hasłami, administrowania, wdrażania i rotacji haseł z systemami back-end.

Keeper SSO Connect™

Ulepszenie i rozszerzenie procesów wdrażania usługi pojedynczego logowania SSO dzięki bezpiecznemu zarządzaniu hasłami typu „zero-knowledge” oraz sejfowi cyfrowemu.

Ulepszone pojedyncze logowanie z funkcją zarządzania hasłami i sejfu cyfrowego

Dzięki usłudze Keeper SSO Connect możliwe jest ulepszenie każdego rozwiązania SSO, gdyż zapewnia ona bezpieczny menedżer haseł oraz sejf cyfrowy w środowisku typu „zero-knowledge”, który przechowuje nie tylko dane logowania i hasła, ale również własnościowe dane użytkownika, hasła do systemów o ograniczonym dostępie oraz poufne dokumenty.

Keeper SSO Connect™

Sprawne uwierzytelnianie i wdrażanie

Keeper SSO Connect to aplikacja, która oprócz typowej dla Keeper architektury bezpieczeństwa opartej na szyfrowaniu „zero-knowledge” wykorzystuje również rozwiązania SAML 2.0, aby sprawnie sprawdzać tożsamość użytkowników podczas logowania do sejfu Keeper i zabezpieczać ich dostęp do platformy.

Bezpieczne i elastyczne zarządzanie kluczami szyfrującymi

Klucze szyfrujące są generowane dla danego użytkownika przez Keeper SSO Connect, szyfrowane i przechowywane lokalnie na zainstalowanym serwerze, co daje klientowi pełną kontrolę nad kluczami, które stosuje się do szyfrowania i odszyfrowywania zawartości jego sejfu cyfrowego.

Kontakt

Integracja z platformą SSO IdP

Usługa Keeper SSO Connect współpracuje ze wszystkimi popularnymi platformami SSO IdP, takimi jak G Suite, Microsoft AD FS / Azure, F5 BIG-IP APM, Okta, Centrify, OneLogin, Ping Identity czy CAS i zapewnia firmom elastyczność w wyborze metody uwierzytelniania.

G Suite
Amazon Web Services
f5
Microsoft
Microsoft Azure
okta
Centrify
Ping Identity
onelogin
CAS
JumpCloud
IBM Security

Architektura bezpieczeństwa

Keeper SSO Connect wykorzystuje własnościową architekturę bezpieczeństwa typu „zero-knowledge”, aby zapewnić klientom całkowitą kontrolę nad własnością ich kluczy szyfrujących oraz ich zarządzaniem.

Architektura bezpieczeństwa

Zacznij korzystać z aplikacji już dziś

Chroń podatne na zagrożenia punkty wejścia w Twojej firmie, zwiększając bezpieczeństwo haseł i ulepszając zachowania z nimi związane.