Udeľovanie povolení zamestnancom, keď používajú vlastné zariadenia.

Programy využívania vlastného zariadenia (angl. BYOD) dávajú zamestnancom možnosť pracovať na vlastných zariadeniach a spoločnosti dokážu ušetriť až 350 USD na rok. Táto oficiálna správa informuje čitateľov o rizikách spojených s používaním programu BYOD a navrhuje postupy na zaistenie, že smartfóny zamestnancov nebudú slabo zabezpečenou súčasťou celej siete, cez ktorú môže hroziť závažné narušenie bezpečnosti.

Dokončite tento formulár a získajte oficiálnu správu